EduArmenia-ն մի խումբ հայ կամավոր դասախոսների ու ուսուցիչների նախաձեռնությամբ ստեղծված ծրագիր է, որի նպատակն է ի մի բերել աշխարհասփյուռ հայության գիտական ու  կրթական ներուժը և այն օգտագործել ի նպաստ Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների զարգացման: Ծրագրի ստեղծման առաջին քայլերը ձեռնարկվել են դեռևս 2017թ. հայ ուսուցիչների համար իրականացրած մի քանի   անվճար վերապատրաստումների մեկնարկումով: 2019թ. դեկտեմբերից սկսած` ծրագրին: