ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Նպաստել ՀՀ-ում և ԱՀ-ում ժամանակին համահունչ գիտակրթական համակարգերի ձևավորմանը և զարգացմանը, ինչը հիմնված կլինի ազգային արժեհամակարգի և գաղափարախոսության վրա: Սույն արժեհամակարգի և գաղափարախոսության վրա հիմնված համակարգը կարևոր դեր կունենա հայկական պետականության համակողմանի զարգացման գործում: Ծրագրի առաքելությունը. Կիրառել սեփական գիտելիքն ու փորձառությունը հանուն հայրենիքի զարգացման: Ծրագրի ռազմավարությունը. ՀՀ և ԱՀ կրթության և գիտության ներկայացուցիչների համար կազմակերպել … More ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ