ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Նպաստել ՀՀ-ում և ԱՀ-ում ժամանակին համահունչ գիտակրթական համակարգերի ձևավորմանը և զարգացմանը, ինչը հիմնված կլինի ազգային արժեհամակարգի և գաղափարախոսության վրա: Սույն արժեհամակարգի և գաղափարախոսության վրա հիմնված համակարգը կարևոր դեր կունենա հայկական պետականության համակողմանի զարգացման գործում:

Ծրագրի առաքելությունը.

Կիրառել սեփական գիտելիքն ու փորձառությունը հանուն հայրենիքի զարգացման:

Ծրագրի ռազմավարությունը.

  1. ՀՀ և ԱՀ կրթության և գիտության ներկայացուցիչների համար կազմակերպել անվճար վերապատրաստումներ՝ գիտակրթական համակարգի արդի ձեռքբերումները ներկայացնելու և հայկական կրթական միջավայրում դրանք իրականացնելու նպատակով։
  2. Ստեղծել կրթական ցանց, որ կմիավորի նորարար ուսուցիչներին և դասախոսներին, ինչը և հիմք կհանդիսանա ՀՀ-ում և ԱՀ -ում կրթական արդյունավետ բարեփոխումների համար։
  3. Ստեղծել փորձագիտական կենտրոններ, որոնց իրականացրած փորձագիտական հաջողված ծրագրերը կներդրվեն հայկական միջավայրում։
  4. Ստեղծել հայալեզու կրթական գիտական ռեսուրսների պաշարներ, որոնք կնպաստեն գիտակրթական հայալեզու գրականության ձևավորմանը և հարստացմանը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s